10 let Schrödingerova institutu ve Šluknovském výběžku

Dominik Faustus 5.září 2022

V pátek 2. září 2022 proběhla ve Schrödingerově institutu ve Šluknovském výběžku oslava 10. výročí. Schrödingerův institut je střediskem volného času a v současné době se stará o vice jak dva tisíce pět set dětí. Na zahájení nového školního roku a oslavu 10 let fungování Schrödingerova institutu přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, chargé d’affaires z pražské apoštolské nunciatury Mons. Giuseppe Silvestrini, generální vikář Mons. Martin Davídek, P. Jozef Kujan SDB a mnoho dalších hostů, představitelů veřejného života. Oslavy byly zahájeny v centru Schrödingerova institutu mší svatou v kapli Božského srdce Páně v bývalém klášterním komplexu v Jiříkově, které předsedal litoměřický biskup. Poté se přítomní přesunuli na zahradu areálu, kde paní ředitelka Bc. Gabriela Doušová promluvila o historii institutu a poděkovala všem, kteří se o Schrödingerův institut zasloužili a pracovali pro něho. Poté promluvil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a také Mons. Giuseppe Silvestrini. Litoměřický biskup pak zasadil na zahradě institutu památný dub připomínající 10 let vzniku Schrödingerova institutu. Kéž se institutu daří tak jako tomu bylo v předchozích letech a jeho poslání vzdělávat děti z chudých rodin prospívá nejen dětem, ale i celému Šluknovskému regionu.

Pátek 2. září 2022, Schrödingerův institut, Jiříkov, Varnsdorf

Foto: Martin Davídek