10. výročí od úmrtí prof. Miroslava Zedníčka

Dominik Faustus 20.února 2022

V sobotu 19. února 2022 od 17.30 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v Liběšicích zádušní mši za kněze ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, který zemřel na den přesně před 10 lety. Koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Profesor Miroslav Zedníček byl dlouholetým pedagogem na Katolické teologické fakultě a jeho největším dílem je oficiální překlad Kodexu kanonického práva do českého jazyka. V promluvě litoměřický biskup připomněl, že kromě pedagogického působení byl zemřelý také zbožným knězem, který v liběšické farnosti působil padesát let. Obci Liběšice se tak přezdívá „Zedníčkovy Liběšice“, protože v litoměřické diecézi existují ještě další tři obce stejného názvu. Vzpomínání na tuto osobnost české katolické církve pokračovalo po skončení bohoslužby v prostorách místního domu s pečovatelskou službou, kam účastníky bohoslužby pozvala bývalá starostka obce Alena Knobová. Ať milosrdný Ježíš dá svému věrnému knězi věčnou odměnu u svého Otce v nebi.

Sobota 19. února 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: Dominik Faustus, Martin Davídek