10. výročí úmrtí 18. litoměřického biskupa Josefa Koukla

Milena Davídková 22.května 2020

102083Dnes, 22. května 2020, si připomínáme 10. výročí úmrtí 18. litoměřického biskupa Josefa Koukla. Narodil se 8. listopadu 1926 v Brně, teologii studoval ve druhé polovině 40. let v Praze, kněžské svěcení přijal 23. dubna 1950. Následně působil v četných farnostech pražské arcidiecéze, vojenskou službu absolvoval v řadách nechvalně proslulých Pomocných technických praporů. V roce 1970 se stal spirituálem kněžského semináře v Litoměřicích a s tímto městem pak spojil dalších 40 let svého života. Nejprve jako vyučující morální teologie na místní bohoslovecké fakultě a především od roku 1989 jako biskup. Jeho jmenování do této funkce bylo spojeno s jistým slábnutím státního dozoru nad církvemi na konci 80. let, ovšem mezi kandidáty na biskupský stolec, které Svatý stolec neúspěšně předkládal československé vládě, se jeho jméno objevovalo již od konce 70. let. 18. litoměřickým biskupem byl jmenován 26. července 1989, konsekrace a intronizace proběhla v katedrále sv. Štěpána 27. srpna téhož roku – tedy ještě před sametovou revolucí.

Charakterizovat stručně jeho episkopát je poměrně složité. Zásadním úkolem byla jistě určitá konsolidace diecéze po období totality. Velice úspěšně – a v mnoha směrech především díky osobním aktivitám biskupa Koukla – se podařilo navázat plodnou spolupráci v zahraničí, zejména v Německu. Opomenout nelze ani kanonizaci sv. Zdislavy a její jmenování hlavní patronkou litoměřické diecéze, stejně jako obnovu církevního školství (gymnázia v Bohosudově a Varnsdorfu). Sídelním biskupem byl až do sklonku roku 2003, kdy byl na jeho místo jmenován Pavel Posád. Biskup Koukl nadále sídlil v litoměřické rezidenci a podílel se na řízení diecéze z titulu biskupského vikáře pro styk se zahraničím, a to i za episkopátu Jana Baxanta.

Josef Koukl zemřel v litoměřické biskupské rezidenci 22. května 2010, o týden později byl pochován na litoměřickém městském hřbitově do biskupské hrobky.

Mgr. Martin Barus


Fotogalerie: Vzpomínka na Mons. Josefa Koukla v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích (22. května 2020)