100 let Charity ČR a 22 let trvání Charity Most

Dominik Faustus 16.září 2022

Ve čtvrtek 15. září 2022 se konalo Slavnostní setkání spojené s vernisáží výstavy k výročí 100 let Charity Česká republika a 22 let trvání Charity Most. Výstava představila činnost největší neziskové organizace v sociální oblasti v České republice. Byly použity obrazové a textové materiály z historie i současnosti Charity ČR a její organizační složky Charity Most i ukázky tvorby dobrovolníků a uživatelů služeb Charity Most. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Václava v Mostě, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté se hosté přesunuli do prostor Oblastního muzea a galerie v Mostě, kde proběhlo kulturní vystoupení žáků a pedagogů ZUŠ F. L. Gassmana Most. Poté setkání pokračovalo zdravicemi a informacemi k výročí Charity. Občerstvení připravila Soukromá hotelová škola Bukaschool. Nechť se dále charitnímu dílu v Mostě, ale i ve všech koutech naší vlasti daří.

Čtvrtek 15. září 2022, kostel sv. Václava, Most

Foto: Vladimír Kopřiva