105. výročí narození Štěpána kardinála Trochty

Marie Koscelníková 26.března 2010

105. výročí narození Štěpána kardinála TrochtySlavila se právě třetí neděle postní, když se dne 26. března 1905 narodil ve Francově Lhotě manželům Trochtovým chlapec. Druhého dne, jej místní farář pokřtil. Dostal jméno Štěpán...

Jeho cestu životem známe. Byl Štěpán kardinál Trochta dokonalý? Svatý je Hospodin. Štěpán sám vyznává: Nepředstírejme před světem dokonalost. Jsme obyčejní normální lidé, ve všem podobní ostatním, podléhající slabostem, ano i hříchu. Nikoli však zálibě v něm.

Byl však velký - v náročné přípravě na život, v houževnatosti při budování salesiánského díla a při každé práci, ve statečném snášení bolesti v koncentrácích a věznicích, v trpělivém a ponižujícím jednání s vládou pro záchranu církve, v riskující odvaze při tajném svěcení kněží a udržování styků s Vatikánem, v upřímné oddanosti Svatému otci v Římě, v hluboké víře a praktické lásce k Bohu...