11. diecézní pěší pouť mládeže

Marie Koscelníková 30.června 2011

11. diecézní pěší pouť mládeže Tradiční, letos už jedenáctá pěší pouť mládeže litoměřické diecéze začíná ve čtvrtek 30. června 2011. Zahajovací mše svatá bude v 19.30 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Ústí nad Labem Střekově.

 

Na cestu z Ústí nad Labem k Loretánské kapli v Rumburku se poutníci vydají 1. července 2011 okolo 10.00 hodiny. Mši svatou s požehnáním na cestu pro poutníky bude v kostele Nejsvětější Trojice v Ústí nad Labem Střekově od 9.00 hodin celebrovat Mons. Jan Baxant. Předpokládaný závěr pěší pouti bude při mši svaté 6. srpna 2011 v 11.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Rumburku.

www.pout.wz.cz