13. listopadu – Památka sv. Anežky České

Milena Davídková 13.listopadu 2020

124514Svatá Anežka se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. v roce 1231 a zvolila si život zasvěcený Bohu. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož v roce 1234 sama vstoupila a stala se jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád Křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1249 zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře v Praze „Na Františku“.

Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou ji prohlásil 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. Toto svatořečení je neodmyslitelně spjaté s následným společenským vývojem v naší zemi. Dnes ji chceme prosit nejen za českou zemi, ale za všechna díla jí zasvěcená, aby se před svým svatým snoubencem Ježíšem Kristem za nás v nebi přimlouvala.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.S použitím textu z Denní modlitby církve
 

Foto: Reliéf z doksanského kláštera, kde byla sv. Anežka Česká na vychování u sester premonstrátek (D. Faustus)