13. výročí úmrtí biskupa Josefa Koukla

Dominik Faustus 22.května 2023

V pondělí 22. května 2023 si v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích po mši svaté věřící připomněli 13. výročí úmrtí litoměřického biskupa Josefa Koukla (8. listopadu 1926 - 22. května 2010). U pamětní desky a portrétu v katedrále se pomodlili za jeho duši a mnozí vzpomněli na osobní setkání, která s ním měli. Ať mu Pán dá radost nebeskou i odměnu, kterou má připravenou pro ty, kteří mu věrně sloužili.

Pondělí 22. května 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus