150 let od povýšení Krásné Lípy na město

Milena Davídková 1.září 2020

V sobotu 29. srpna 2020 se v rámci oslav 150 let povýšení Krásné Lípy na město konalo slavnostní požehnání opraveného pomníku padlých vojáků (místních občanů) a městského praporu. Žehnání provedl generální vikář Mons. Martin Davídek za přítomnosti starosty města Jana Koláře, místostarosty a senátora PČR Ing. Zbyňka Linharta, zástupců polského partnerského města a mnoha občanů i dalších hostů. Místní farář R.D. Mgr. Ing. Antonín Sedlák přečetl Boží slovo a generální vikář v promluvě vzpomenul rovněž i na faráře R.D. Benedikta Büchseho (1808-1887), který byl zřejmě před 150 lety za místní farnost svědkem tohoto povýšení Krásné Lípy na město císařem Franzem Josefem I. Krásnolipskou slavnost doplnili vojáci v historických uniformách, které doprovázely dobově ustrojené ženy. Příjemným zážitkem pro přítomné bylo také divadelní provedení historické události příjezdu císaře Franze Josefa I. do Krásné Lípy. Na závěr slavnosti zasadil starosta Jan Kolář spolu s nejvyšším představitelem partnerského města Żyrardów panem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim památeční strom, který Mons. Davídek také požehnal.

29. srpna 2020, Krásná Lípa 

Foto: archiv města Krásná Lípa