150. výročí kostela sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami

Milena Davídková 5.září 2021

V sobotu 4. září 2021 se od 14 hodin konala v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami poutní mše svatá k 150. výročí od posvěcení kostela. Hostem slavnosti byl generální vikář Mons. Martin Davídek, kterého přivítal zdejší duchovní správce R.D. Tomasz Dziedzic. U oltáře vykonával jáhenskou službu Mgr. Jan Hrubý, asistence byla pak složena z bohoslovců z pražského arcibiskupského semináře. Na bohoslužbu přišli, kromě poutníků, také zastupitelé obce i představitelé okolních obcí. Po mši svaté byli účastníci bohoslužby pozváni do místní restaurace na občerstvení.

4. září 2021, kostel sv. Jana Křtitele, Újezd pod Troskami

Foto: archiv farnosti