152 let poutního místa Filipov

Jana Michálková 14.ledna 2018

V sobotu 13. ledna 2018 si poutníci připomněli 152. výročí poutní tradice ve Filipově. Ve 4.00 hodiny ráno se tu konala pontifikální mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a českými, polskými a německými kněžími. Slavnostní bohoslužby se brzy po ránu účastnilo několik stovek poutníků z Čech, Moravy, Německa, Polska a Slovenska. Někteří z nich část cesty putovali pěšky. Tradičně nechyběli ani členové sdružení Ackermann-Gemeinde, založeného pod vlivem filipovských událostí před 72 lety, včetně jeho bývalého vedoucího pražské kanceláře Mons. Antona Otte.

Mons. Jan Baxant kázal v českém a německém jazyce, modlitba Otče náš zazněla v českém, polském a německém jazyce.

„Opět po roce Filipov, významné mariánské poutní místo naší litoměřické diecéze, vždy 13. ledna mimořádně ožívá vaší přítomností, vaším křesťanským doputováním, vaší vírou a obětavostí. Bez víry a ochoty k obětem by se takto v brzkém ránu jen málokdo do Filipova dostal! Děkuji vám všem. Jste, milí přátelé, mou velkou posilou a nadějí! Každoročně se nám nabízí meditace o nemocech, bolestech a utrpeních přítomných v životech nás lidí. Oprávněně můžeme o každé nemoci, přicházející do našeho života mimo naše plány, tvrdit, že jsme vystaveni zkoušce. Někdy i dosti těžké. Bůh, který nás zná, a především nás má rád, ví, že leccos sneseme, vytrpíme, protože jsme pochopili smysl sebekázně a už jsme poznali cenu oběti. Můžeme ovšem s jistotou počítat i s tím, že On nedopustí, abychom byli zkoušeni nad naše síly,“ řekl Mons. Baxant v homilii.

„Často si při myšlence na naše filipovské poutní místo připomínám důležitou větu, kterou vnímala nemocná Magdalena Kade: „Mé dítě, od nynějška budeš zdráva“ – s tím, že bychom něco podobného vysloveného z Mariiných úst také rádi někdy slyšeli. Asi mnohému z nás nemocných by se značně ulevilo, kdyby se věrohodně projevilo, že je zdráv, osvobozen od svých nemocí, bolestí a trápení. Určitě by stejnou větu, plnou útěchy, rádi slyšeli ti, kteří se potýkají s těžkými životními zkouškami, problémy všeho druhu, tíživými okamžiky svého nesnadného životního údělu. Je tolik otazníků mezi námi lidmi, i mezi námi křesťany! Nemocná Magdalena před již 152 lety uzdravená, dle jejího osobního přesvědčení přičiněním Matky Boží Panny Marie, však nepovstala ze svého lůžka na základě nějakého kouzelného nebeského triku, ale po dlouhé době úpěnlivých modliteb, osobních obětí a mimořádného spolehnutí se na Marii, Prostřednici všech milostí. Je zřejmé, že nebesům nařizovat ani diktovat nemůžeme, když bychom rádi ihned viděli splnění našich žádostí a proseb. Na nebeskou bránu však můžeme vytrvale klepat a trpělivě čekat ve víře, že „kdo tluče, tomu se otevře“, jak nás Ježíš ujišťuje. Někdy by nám připadalo, že nemocné Magdaleně uzdravení přišlo z ničeho nic jako ojedinělý pozdrav z nebe. Nikoliv! Ona s nebem vytrvale a dlouze komunikovala, s Pannou Marií znovu a znovu rozmlouvala, Ježíši opakovaně předkládala svou nelehkou životní situaci. Nebylo to zbytečné! Kristus odpověděl, Maria potvrdila, nebe se otevřelo, nemocná byla uzdravena. Křesťanský filipovský příběh v nás nechce vzbudit touhu po zázracích, ale chce nás utvrdit ve víře a ujistit nás, že hluboká víra v Boha přináší své plody,“ uvedl mj. biskup.

Po závěrečném biskupském požehnání udělil přítomným poutníkům své požehnání i novokněz královéhradecké diecéze Dmytro Romanovský.

Poutníci se poprvé podívali do milostné kaple Uzdravení nemocných, kde v minulých měsících probíhala kompletní obnova podlahy a kam byl nově nainstalován varhanní pozitiv.

Zázemí jim i letos nabídlo vedení domova pro seniory, který se nachází v těsné blízkosti baziliky.

Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.


Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.