152. výročí poutního místa Filipov (1866–2018)

Jana Michálková 8.ledna 2018

V sobotu 13. ledna 2018 ve 4.00 hodiny ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V tento den uplyne sto padesát dva let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade.

Poutníci se poprvé podívají do milostné kaple Uzdravení nemocných s nově opravenou podlahou a nově nainstalovaným varhanním pozitivem. Kaple nebyla přístupná od jara roku 2017. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

 

Pořad bohoslužeb:

Pátek 12. 1. 2018, 17.00 hod., večerní mše sv., poté zůstává kostel nepřetržitě přístupný po celou noc

Sobota 13. 1. 2018, 4.00 hod. ráno pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup, 9.00 hod. mše sv. v německém jazyku, 10.30 hod. česká mše sv. a 17.00 hod. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14.–20. 1. 2018, 17.00 hod. mše sv.


(Mgr. Klára Mágrová, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk)