2. říjen - Památka Svatých andělů strážných

Milena Davídková 2.října 2019

Ve středu 2. října 2019 slaví církev Památku Svatých andělů strážných. Úcta k andělům strážným vyplývá z obecné nauky církve, která se opírá o mnohé biblické texty, že každý věřící má svého anděla strážného. Mnozí z církevních otců jsou toho názoru, že svého anděla strážného má každý člověk, i nevěřící. Podobně mají strážného anděla i jednotlivé národy, obce a společenství. Úcta prokazovaná andělům strážným od křesťanů je starší než úcta ke svatým. Svátek archandělů, který se slaví 29. září, byl zpočátku zároveň společným svátkem všech andělů. Samostatná liturgická oslava andělů strážných je datována do 15. a 16. století. V rakouských zemích, kam dříve spadalo i území dnešního českého státu se památka slavila až do roku 1913 na první zářijovou neděli.
Převzato a upraveno z Denní modlitby církve 

80598