2. února slavíme Hromnice a Světový den zasvěcených osob

Milena Davídková 2.února 2021
V úterý 2. února 2021 slavíme Svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově „Hromnice“ - podle svící rozsvěcovaných v „temných chvílích života“ i při bouřce, které se v ten den žehnají). Ve stejný den také slavíme Světový den zasvěcených osob. V Jeruzalémě se tento svátek slavil už v 5. století a v Římě se objevuje od 7. století pod názvem Setkání. Od 10. století jej můžeme nalézt v knihách západní liturgie pod názvem Očišťování Panny Marie. Současný název svátku nám připomíná, že se jedná liturgicky o svátek Páně. I když je v letošním roce u nás slavení Hromnic omezené díky pandemii, přesto se můžeme radovat s řeholními komunitami za dar zasvěceného života a být s nimi duchovně spojeni. 
130647
Foto: D. Faustus