20 let obnovy řeholního života v Doksanech

Jana Michálková 26.ledna 2018

Při příležitosti 20 let obnovy řeholního života sester premonstrátek v Doksanech bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, v neděli 28. ledna 2018 v 11 hodin sloužit mši svatou v tamním klášterním kostele Narození Panny Marie.

Obnova řeholního života v doksanském klášteře po roce 1998: najdete zde.