20 let od úmrtí kanovníka Josefa Helikara

Milena Davídková 15.července 2020

114363Ve středu 15. července 2020 si v litoměřické katedrále sv. Štěpána připomněli 20. výročí od úmrtí děkana litoměřické kapituly a politického vězně Msgre. Josefa Helikara. Kanovník Helikar byl v roce 1954 zatčen a uvězněn komunistickým režimem v souvislosti se zatčením litoměřického biskupa Štěpána Trochty. Ve vězení se setkal se spisovatelem Janem Zahradníčkem. Díky Helikarovi a dalším lidem se pak podařilo převést dílo Jana Zahradníčka z ústní formy do textové podoby. Přátelil se a ovlivnil celou řadu spisovatelů. Patřil mezi ně Jaroslav Seifert i František Nepil, k jeho přátelům patřil i Václav Renč, kterého znal z vězení. Později po II. vatikánském koncilu se podílel na překladech nových liturgických textů a uváděl do praxe úpravu liturgických prostorů kostelů a kaplí podle nových norem. V roce 1998 byl jmenován prelátem Jeho Svatosti.

Zemřel 15. července 2000 v Litoměřicích a jeho ostatky byly pochovány do hrobky svatoštěpánské kapituly na litoměřickém hřbitově. Současný probošt litoměřické kapituly sv. Štěpána J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. v katedrále připomněl jeho památku a spolu s účastníky bohoslužby se za jeho duši pomodlil.

Ať mu a všem, kteří v dobách totalit nesli Kristův kříž, dá Pán účast na nebeských radostech.


Záznam bohoslužby (15. července 2020, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích)