20 let od vyhlášení sv. Zdislavy hlavní patronkou litoměřické diecéze

Milena Davídková 24.října 2020

24. října 2000 se stala sv. paní Zdislava z Lemberka hlavní patronkou litoměřické diecéze. Do té doby byl hlavním patronem jáhen a prvomučedník sv. Štěpán. Papež sv. Jan Pavel II., který Zdislavu z Lemberka svatořečil 21. května 1995 v Olomouci, dal k této změně souhlas. V litoměřické svatoštěpánské katedrále biskup Josef Koukl tuto novou diecézní patronku slavnostně vyhlásil. Následně byla při bohoslužbě část ostatků sv. Zdislavy uložena v katedrále na bočním oltáři, kde jsou uloženy, k zbožné úctě, dodnes.

124224

Sv. Zdislava se narodila někdy po roce 1220 v Křižanově u Brna. Provdala se za významného českého velmože Havla z Markvartic, s nímž měla čtyři děti. Její manžel vybudoval v severních Čechách hrad Lemberk, kde pak Zdislava žila. Kromě správy panství se věnovala charitativní činnosti, založila špitál, věnovala se nemocným a proslula milosrdenstvím. Zemřela v roce 1252 na Lemberku. Její hlavní ostatky spočívají v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí v severních Čechách.

Sv. Zdislava se v roce 2002 stala patronkou Libereckého kraje a je patronkou českého národa. Zvláště v této době, kdy zemi sužuje pandemie, se k ní můžeme obracet s prosbami o uzdravení. 

124225
Foto: Dominik Faustus