20 let Teologického konviktu v Olomouci

Dominik Faustus 13.září 2022

V pondělí 12. září 2022 se konala v katedrále sv. Václava v Olomouci děkovná mše svatá za 20 let působení Teologického konviktu v Olomouci, který navázal na 12 let působení Teologického konviktu v Litoměřicích. Hlavním celebrantem byl arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner, kázal pomocný biskup pražský Mons. Zdeněk Wasserbauer. Za litoměřickou diecézi se slavnosti zúčastnil generální vikář Mons. Martin Davídek. Všechny hosty přivítal ředitel Teologického konviktu R.D. Jiří Kupka. Mezi duchovními byli mj. také současní i bývalí představení Teologického konviktu kněžských seminářů českých a moravských diecézí. Po děkovné bohoslužbě se přítomní účastníci přesunuli do budovy Arcibiskupského kněžského semináře, kde proběhlo občerstvení a také v seminární kapli bylo připravené kulturní pásmo. V současné době je v Teologickém konviktu v Olomouci 12 studentů pro české a moravské diecéze, za litoměřickou diecézi je zde studentem Marek Láska. V průběhu 20 let olomouckým konviktem prošlo téměř pět stovek studentů z nichž 60 procent se stalo po studiích kněžími. Ať se i letošní rok vydaří a studenti upevní své povolání ke kněžství, aby se pak mohli dále rozvíjet při studiu v některém z kněžských seminářů a stali se dobrými a svatými kněžími Kristovými.

Pondělí 12. září 2022, katedrála sv. Václava a prostory Teologického konviktu, Olomouc 

Foto: Dominik Faustus