2017: 52. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích, mše svatá

Jana Michálková 10.dubna 2017

52. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích, mše svatá s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem, generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, proboštem katedrální kapituly P. Jiřím Hladíkem O.Cr., nově jmenovanými vikariátními kaplany pro mládež a dalšími kněžími, 8. dubna 2017, katedrála sv. Štěpána

Foto: Jana Michálková