2017: Slavnost Těla a Krve Páně

Jana Michálková 15.června 2017

 Slavnost Těla a Krve Páně s procesím Božího Těla, hlavním celebrantem mše svaté litoměřický biskup Jan Baxant, koncelebrovali probošt litoměřické katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr., děkan kapituly Karel Havelka a kapitulní kanovník a děkan litoměřické městské farnosti Józef Szeliga, 15. června 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Jana Michálková