21. litoměřický biskup P. Stanislav Přibyl, CScR. navštívil diecézní kurii

Dominik Faustus 19.ledna 2024

V pátek 19. ledna 2024 v 10 hodin 21. diecézní biskup litoměřický P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR navštívil diecézní kurii v Litoměřicích a setkal se s jejími pracovníky. Biskup Stanislav zároveň pozval zaměstnance kurie na své biskupské svěcení, které se bude konat v sobotu 2. března 2024 v 11 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích a poprosil pracovníky kurie o pomoc při organizaci svěcení.

Pátek 19. ledna 2024, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus