25. výročí svatořečení sv. Anežky České v Doksanech

Karel Pech 14.listopadu 2014

25. výročí svatořečení sv. Anežky České (12. listopadu 1989), mše svatá s litaniemi ke cti sv. Anežky za národ, obnovu církve v naší zemi, rodiny i za další potřeby poutníků, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 13. listopadu 2014, klášterní kostel Narození Panny Marie, Doksany