25. výroční vysvěcení Josefa Koukla na biskupa

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického 27.srpna 2014

25. výroční vysvěcení Josefa Koukla na biskupaDnes 27. srpna 2014 si připomínáme 25. výročí biskupského svěcení Josefa Koukla, 18. biskupa litoměřického.

 

Konsekrace každého nového pastýře litoměřické diecéze byla vždy důležitou a slavnou událostí. Svěcení biskupa Koukla bylo především „dlouho očekávané - po úmrtí Štěpána kardinála Trochty 6. dubna 1974 nebyl biskupský stolec obsazen a diecézi řídil kapitulní vikář Josef Hendrich. Složitá jednání mezi Svatým stolcem a zástupci Československé socialistické republiky o obsazení volných biskupských stolců nakonec vyústila v rozhodnutí jmenovat litoměřickým biskupem právě Josefa Koukla, který tehdy přednášel morální teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Stalo se tak prostřednictvím buly papeže Jana Pavla II. z 26. července 1989, z níž si dovolím citovat „soudím, že ti [tj. Josefu Kouklovi - pozn. MB] mohu svěřit vedení litoměřické diecéze, jejíž katedra je již tak dlouho uprázdněná smrtí Štěpána, Svaté Církve Římské kardinála Trochty, blahé paměti. Pro tvé schopnosti povahové i nadání, jimiž vynikáš, pro zkušenosti v řízení věcí, dáváš mi milý synu naději, že co nejdříve budeš pracovat pro co největší dobro věřících.

Samotná biskupská konsekrace, od níž dnes uběhne čtvrt století, byla skutečně významnou a radostnou událostí. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup František kardinál Tomášek, jemuž asistovali, Francesco Colasuono, papežský nuncius se zvláštním posláním, a pražský světící biskup Jan Lebeda. Dále byli v katedrále sv. Štěpána mimo velkého počtu věřících přítomni např. kuriální kardinál Bernardin Gantin, vídeňský arcibiskup Hans Hermann kardinál Groër či trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Rok 1989 zůstane v našich dějinách zapsán jako zlomový, v Litoměřicích jakoby pak události sametové revoluce jistým způsobem předznamenalo právě jmenování a svěcení nového sídelního biskupa, který pak ve svém úřadu setrval až do počátku následujícího tisíciletí.

 

1989

Foto: archiv Biskupství litoměřického