27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Milena Davídková 27.prosince 2018

50515Ve čtvrtek 27. prosince 2018 slaví církev svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Jedná se o učedníka, „kterého Ježíš miloval“, jak se praví v Janově evangeliu ve 13. kapitole ve verši 23., sv. Jan byl, podle Bible, spolu se sv. Petrem a sv. Jakubem svědkem vzkříšení Jairovy dcery, Ježíšova proměnění na hoře i úzkosti v Getsemanské zahradě před ukřižováním. Jako jediný ze dvanácti apoštolů stál pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil z kříže svou matku Pannu Marii. Za císaře Domiciána byl sv. Jan poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Konec života sv. Jan strávil pravděpodobně v Efesu a zemřel ve vysokém věku kolem roku 100.

Ve svátek sv. Jana církev tradičně žehná víno. Tato tradice se opírá o legendu, kdy sv. Jan po návratu do Efesu dostal k vypití kalich, ve kterém bylo víno s jedem. Sv. Jan udělal nad kalichem znamení kříže a víno vypil. Ti kdo o jedu věděli, očekávali, že sv. Jan zemře, ale tomu se nic nestalo. Proto se o svátku sv. Jana žehná víno, které se pak podává se slovy: „Pij lásku sv. Jana“. Zprávy o tomto zvyku lze najít již ve 12. století a i současná liturgie s tímto žehnáním počítá.


Sv. Jan, apoštol a evangelista je také patronem litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Proto litoměřičtí diecézané prosí sv. Jana o přímluvu u Boha pro svého pastýře, jemuž zároveň také blahopřejí.
 

Zdroj obr.: Wikipedia: John the Evangelist, miniature from the Grandes Heures of Anne of Brittany, Queen consort of France (1477-1514).