27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Milena Davídková 27.prosince 2019

V pátek 27. prosince 2019 slaví církev svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Je to ten Kristův učedník, o němž Písmo svaté říká (Jan 13,23): „kterého Ježíš miloval“. Byl spolu s Petrem a Jakubem svědkem vzkříšení Jairovy dcery, Ježíšova proměnění i úzkosti v Getsemanské zahradě. Jediný z apoštolů stál pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil svou matku Pannu Marii. Za císaře Domiciána byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Podle legendy měl po svém vyhnanství konec života strávit pravděpodobně v Efesu. Zde mu pohanský kněz dal k napití otrávený kalich s vínem. Jan nad kalichem udělal znamení kříže a víno vypil. Ti, kdo věděli o jedu, čekali, že Jan zemře. Nic se však nestalo. Na základě této legendy vznikla tradice, zapsaná již ve 12. století, žehnat na svátek sv. Jana víno, jež se podává se slovy: „Pij lásku sv. Jana.“ Tato tradice přetrvala až do dnešních dnů a pamatuje na ni i současná liturgie.

Sv. Jan, apoštol a evangelista je také patronem litoměřického biskupa Jana Baxanta, kterému blahopřejeme k svátku a vyprošujeme v modlitbě mocnou přímluvu u jeho svatého patrona.

Zpracováno podle Denní modlitby církve a Benedikcionálu

92197
Vladimir Borovikovsky  (1757–1825)