28. prosinec - svátek Svatých Mláďátek, mučedníků

Milena Davídková 28.prosince 2018

5051628. prosince slaví západní církev svátek Svatých Mláďátek (někdy též Neviňátek), mučedníků. Jedná se o svátek nevinných dětí zavražděných v Betlémě na rozkaz krále Herodesa Velikého, který nechal podle Matoušova evangelia v Betlémě a okolí povraždit chlapce do dvou let věku. Sv. Matouš dává tuto událost do souvislosti s Jeremjášovým proroctvím o Ráchelině pláči, která oplakává své děti, které už nejsou. Církev uctívá tyto zabité děti jako mučedníky, neboť je považuje za první oběti pronásledování kvůli Ježíši Kristu. Událost je vzpomínána již v nejstarších martylogiích. Sv. Caesarius z Arles, sv. Augustin a jiní církevní Otcové vidí jejich slávu v tom, že na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci, jejichž počet moderní autoři odhadují mezi 10-20, zemřeli místo narozeného Ježíše Krista. Barva mešní liturgie je v tento den červená.

Zpracováno podle Denní modlitby církve 
Foto: Wikipedia: Guido Reni, Vraždění neviňátek, 1611–1612