3. neděle adventní - Gaudete...

Milena Davídková 15.prosince 2019

Třetí neděle adventní se nazývá latinsky „Gaudete“ podle vstupní antifony při nedělní mši svaté (česky: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“). Tato neděle se od ostatních adventních nedělí liší liturgickou barvou, totiž růžovou, pro zdůraznění předvánoční radosti. Evangelium opět hovoří o sv. Janu Křtiteli, který poukazuje na Izaiášem předpovězené zázračné činy Mesiáše. Novozákonní čtení vyzývá k trpělivosti a napomíná: „Posilněte svá srdce, neboť příchod Páně je blízko.“ Za zvláštní zmínku stojí také responsoriální žalm, který sestává z většiny veršů chvalozpěvu „Magnificat“ Panny Marie během návštěvy u sv. Alžběty. Ať je tedy tato neděle i celý 3. týden adventní radostný.

90146