3. neděle adventní - Gaudete...

Milena Davídková 13.prosince 2020

Třetí neděle adventní se nazývá latinsky „Gaudete“ podle vstupní antifony při nedělní mši svaté (česky: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“). Tato neděle se od ostatních adventních nedělí liší liturgickou barvou, totiž růžovou, pro zdůraznění předvánoční radosti. Evangelium opět hovoří o sv. Janu Křtiteli, který poukazuje na Mesiáše stojícího uprostřed lidu, jemuž Jan Křtitel není hoden rozvázat řemínek u opánků. Novozákonní čtení vyzývá k radosti a neustálé modlitbě: „Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“ Za zvláštní zmínku stojí také responsoriální žalm, který sestává z většiny veršů chvalozpěvu „Magnificat“ Panny Marie během návštěvy u sv. Alžběty. Ať je tedy tato neděle i celý 3. týden adventní radostný.

127068
Foto: Martin Davídek