3. neděle adventní v litoměřické diecézi v roce 2021

Dominik Faustus 13.prosince 2021

V letošním roce připadla 3. neděle adventní, nazývána latinsky podle vstupní antifony z mešní liturgie “Gaudete”, česky “Radujte se”, na 12. prosince. V kostelích se na adventním věnci rozsvítila 3. svíčka mající většinou barvu růžovou. Rovněž kněží si, tam kde je mají, oblékli ornáty růžové barvy a zdůraznili tak radostný charakter této neděle v očekávání Spasitele o němž v evangeliu svědčil sv. Jan Křtitel.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice


Hospic sv. Štěpána, Litoměřice


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek


Kostel Panny Marie Bolestné, Mariánské Radčice


Kostel sv. Mikuláše, Velké Žernoseky

Foto: archiv farností