3. neděle adventní v roce 2022 v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích

Dominik Faustus 11.prosince 2022

V neděli 11. prosince 2022 se od 14.30 hodin v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích konala poutní slavnost. Místní duchovní správce R.D. Jacek Kotisz na ni pozval generálního vikáře Mons. Martina Davídka a pozvání přijal i šluknovský arciděkan R.D. Pavel Procházka. Liturgii provázel českoněmecký orchestr se sborem, který zpíval latinsky, česky i německy. Rovněž liturgické texty byly v obou jazycích, přestože většina účastníků bohoslužby je ovládala. V zadní části kostela pod kůrem se nacházely dárky pro děti z chudých rodin ve šluknovském výběžku, které věnovali dobrodinci z Německa. Tyto dárky z kostela sv. Mikuláše dětem budou předány prostřednictvím Charity Šluknov. Po skončení bohoslužby se účastníci bohoslužby sešli v místním kulturním domě na agapé. K poslechu jim hrál lidové písně dechový orchestr složený z muzikantů, kteří doprovázeli liturgii. Sv. Mikuláš se opět postaral o chudé i o ty, kteří něco dělají pro druhé.

Neděle 11. prosince 2022, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Roman Klinger a Martin Davídek