30 let katolické základní školy v Jablonci nad Nisou

Milena Davídková 17.června 2023

V pátek 16. června 2023 oslavila katolická Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou 30. výročí svého založení. Zároveň proběhla i oslava výročí spolku Pro Gablonz ze švýcarského Weinfeldenu. Oslava začala v obřadní síni jablonecké radnice, kde vedení školy a přátele ze Švýcarska přivítal jablonecký primátor, a po projevech díků byl učiněn slavnostní zápis do pamětní knihy města. Poté se delegace přesunula do budovy školy na Saskově ulici, kde se učí žáci 2. stupně. Žáci 9. třídy v německém jazyce přivítali hosty ze Švýcarska a také jim představili své budoucí plány do života. Také v dalších třídách proběhla čilá komunikace a byli zde představeni žáci, kteří na soutěžích mezi školami získali mimořádná ocenění především v oblastech IT. Od 15 hodin začala v areálu školy v Opletalově ulici, kde jsou děti 1. stupně, zahradní slavnost „Den pro děti“. Vystoupil při ní pěvecký sbor Fialenky. Když déšť vyhnal přítomné z hřiště, pokračovala slavnost v největší třídě školy. Zde proběhlo poděkování spolku Pro Gablonz, který předal škole dar 20 tisíc euro. Švýcarský spolek pak předal pomyslnou štafetu českému Spolku pro podporu Základní školy Antonína Bratršovského, který nově vznikl z řad rodičů a přátel školy. Na závěr školní sbor Fialenky zazpíval a zahrál pro radost. Od 17 hodin se konala v jabloneckém kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova poutní mše svatá, při které farnost s poutníky poděkovala za 30 let školy a vyprošovala požehnání pro její další pokračování a rozvoj.

16. června 2023, Jablonec nad Nisou

Foto: Martin Davídek 

Foto: K. Hujerová