30. výročí kněžského svěcení litoměřického probošta Jiřího Hladíka

Jana Michálková 20.července 2011

30. výročí kněžského svěcení probošta svatoštěpánské kapituly J. M. can. Jiřího Hladíka OCr., mše svatá, 26. červen 2011, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice