30. výročí biskupské konsekrace ThDr. Josefa Koukla

Milena Davídková 27.srpna 2019

76568V úterý 27. srpna 2019 při ranní mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích připomněl biskup Mons. Jan Baxant 30. výročí biskupské konsekrace ThDr. Josefa Koukla (8. listopadu 1926 – 22. května 2010), který byl na biskupa vysvěcen 27. srpna 1989 ještě v období komunistické totality. Světitelem Josefa Koukla byl pražský arcibiskup František kardinál Tomášek, spolusvětiteli papežský nuncius Francesco Colasuono a světící biskup pražský Jan Lebeda. Zanedlouho po vysvěcení na biskupa 17. listopadu 1989 došlo k sametové revoluci a církev získala svobodu. V roce 1990 byla z Litoměřic přestěhována teologická fakulta do Prahy a v Litoměřicích zůstal pouze přípravný ročník bohoslovců zvaný teologický konvikt. Před biskupem Kouklem stál úkol plně obnovit činnost diecéze a převést ji do nového milenia. Litoměřická diecéze byla v minulosti těžce postižena poválečným odsunem německy mluvícího obyvatelstva i devastace v období komunistické totality. Biskupu Kouklovi se podařilo se svými spolupracovníky během několika málo let obnovit nejen činnost diecéze, ale i zlepšit stav poničených kostelů a far. Kromě mnoha jiných aktivit založil i biskupská gymnázia ve Varnsdorfu a v Bohosudově, základní školy v Jablonci nad Nisou a v Bohosudově, a také se velmi zasloužil o českoněmecké vztahy. Požádal papeže Jana Pavla II. o svatořečení bl. Zdislavy z Lemberka, ke kterému došlo 22. května 1995 během papežské návštěvy v Olomouci. Krátce před zakončením své biskupské služby sídelního biskupa se díky jeho úsilí podařilo pomoci postiženým během povodní v roce 2002.  Litoměřickou diecézi vedl až do 24. prosince 2003. Jako emeritní biskup se věnoval jako biskupský vikář vztahům se zahraničím, především s vysídlenými německy mluvícími rodáky a také se setkával s mnoha lidmi, kteří za ním přicházeli. Zemřel ve spánku 22. května 2010 ve věku 83 let. 

Pro svůj pohřeb napsal věřícím litoměřické diecéze vzkaz, který zazněl na jeho pohřbu:

Drazí moji, sestry a bratři v Kristu!

Chtěl bych vás všechny ještě jednou oslovit, i když už mluvit nemohu. Nebojte se, nebude to dlouhé, ostatně víte, že jsem nikdy dlouho nekázal.

Chtěl bych vám všem v první řadě poděkovat za všechno dobré, hmotné i duchovní, co jsem od vás za všechny ty roky přijal. Mnoho dobrého jste mi prokázali, co mi pomáhalo jít tím správným směrem. Ani já jsem na vás nezapomněl a nezapomenu ani nyní z věčnosti. Měl jsem vás vždycky rád, i ty, kterými jsem byl mnohdy nesympatický, nesplňoval jsem jejich představy o biskupovi, jaký by měl být. Ano, jsem si toho vědom a všechny vás odprošuji, když jsem snad někomu dal pohoršení a nedával dobrý příklad svatého biskupa, jakým jsem měl být. Prosím vás proto o odpuštění a na oplátku vám slibuji, že na vás na věčnosti nezapomenu.

Prosím o vaše modlitby, aby mi byl Bůh soudcem milosrdným a abychom se všichni jednou mohli sejít v náručí Matky Boží v nebeském království Toho, který nás má nekonečně rád.

Váš ubohý hříšník
+ Josef 

76569
Fotografie z biskupského svěcení 27. srpna 1989 (foto archiv biskupství)

Fotografie z ranní mše svaté 27. srpna 2019 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.