30. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva a první výroční smrti prof. Zedníčka

Hana Klára Němečková 25.ledna 2013

30. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva a první výroční smrti prof. ZedníčkaDnes 25. ledna 2013 si připomínáme 30. výročí vyhlášení nového Kodexu kanonického práva. V souvislosti s tím zveme na zádušní mši svatou za prof. Miroslava Zedníčka, překladatele Kodexu do češtiny, která se uskuteční 23. února 2013 v Liběšicích u Litoměřic.

 

Papež Jan Pavel II. vyhlásil nový Kodex kanonického práva 25. ledna 1983. Kodex následně vstoupil v platnost 27. listopadu téhož roku a stal se nástrojem k praktickému uskutečňování II. vatikánského koncilu. Jeho uvedení do praxe výrazně proměnilo celou církev.

V roce 1994 vydalo nakladatelství Zvon latinsko-české vydání kodexu z roku 1983, obsahující oficiální text v latině a český překlad prof. Miroslava Zedníčka, jehož první výročí úmrtí si připomeneme 19. února 2013.

 

Výroční zádušní mše svatá se bude konat v sobotu 23. února 2013 od 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic. Celebrovat ji bude soudní vikář Metropolitního církevního soudu v Praze P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina DrSc. O.Praem. spolu s generálním vikářem litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislavem Přibylem CSsR. K účasti zve duchovní správa a obec Liběšice.

 

R.D. prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček (4. listopadu 1931 Ruda - 19. února 2012 Litoměřice) byl významným českým teologem, právníkem, odborníkem na církevní právo a vysokoškolským pedagogem. Zabýval se především historií církevního práva a postavením ženy v církvi. Přeložil do češtiny z latiny úřední text Kodexu kanonického práva. Od roku 1961 byl také ustanoven výpomocným duchovním v Liběšicích u Litoměřic.