300. výročí posvěcení kostela v Růžové na Děčínsku

Jana Michálková 25.června 2012

300. výročí posvěcení kostela v Růžové na DěčínskuFarnost Růžová na Děčínsku si letos připomíná 300. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Hlavní oslavy se uskuteční v sobotu 30. června 2012 za účasti německých rodáků. Mši svatou bude ve zdejším kostele od 10 hodin sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Program oslav:
10.00 hodin - mše svatá
14.00 hodin - koncert duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla
16.00 hodin - vernisáž výstavy „Růžová - dveře umění dokořán ve výstavním sále obecního úřadu
19.00 hodin - taneční zábava

 

Historie a současnost:

V Růžové existovala farnost již ve středověku, připomínaná  k roku 1352, tehdy náležela k Děkanství Lípa (dnes Česká Lípa). Od roku 1562 byla farnost protestantská. Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v barokním slohu na místě starší stavby v letech 1710-1712 pod patronací majitele panství France Karla hraběte Clary Aldringen. Dne 9. října 1712 byla stavba slavnostně vysvěcena knězem Johannem Christophem Müllerem za účasti samotného majitele panství. Kostel byl obdarován cennými jedenácti obrazy apoštolů (sv. Petr a Pavel jsou vyobrazeni na jednom plátně z dílny barokního malíře z okruhu Petra Brandla. Obrazy jsou dnes zapůjčeny do děčínského zámku.

 

V roce 1786 byla v Růžové obnovena farnost, která byla v roce 1912 přičleněna k nově založenému děčínskému vikariátu, když dříve patřila pod Vikariát Česká Kamenice. Růžovskou farnost tvoří kromě farní obce také Kamenická Stráň a Mezná. Posledním farářem do roku 1946 byl Mons. Robert Franze.
Po 2. světové válce již nebyla zdejší fara obsazena a farnost byla spravována z Děčína. Kostel začíná pustnout a komunistický režim náboženství potírá. Již vykradený a zdevastovaný kostel vyhořel 1. srpna 1988 a na jaře 1989 byl navržen Okresním národním výborem v Děčíně k demolici, ke které nedošlo jen díky převratu v listopadu 1989.
Kostel byl renovován v letech 1996-2000 a vysvěcen biskupem ThDr. Josefem Kouklem 7. října 2000. Do jeho interiéru byl umístěn zrestaurovaný mobiliář (hlavní a boční oltáře) z kostela v Dubnici v Podještědí, ze Záhořan u Litoměřic (varhany, křtitelnice, sochy sv. Petra  a Pavla), z povodního vybavení markvartického kostela (sochy na konzolách). Lavice jsou kopií barokních lavic z Konojed u Úštěka. Presbyterium kostela obepíná novodobá přístavba, která stavebně navázala na původní sakristii a slouží farnosti jako potřebné zázemí.

 

Administrátory farnosti jsou R.D. František Segeťa a Mgr. Marcel Hrubý. Pravidelné bohoslužby se v kostele sv. Petra a Pavla konají každou  neděli od 11.00 hodin.