360. výročí založení litoměřické diecéze

Mgr. Martin Barus, archivář biskupství 3.července 2015

360. výročí založení litoměřické diecézeDnes, v pátek 3. července 2015, si připomínáme 360. výročí založení litoměřické diecéze.

 

Vznik litoměřické diecéze je spojen s rekatolizačním úsilím české církve, v jejíchž plánech bylo již od druhé poloviny 16. století rozdělení území pražské arcidiecéze, zaujímající tehdy celé Čechy, Kladsko a část Horní Lužice (avšak bez Chebska, které bylo začleněno do řezenské diecéze), mezi několik dalších biskupství. Jako jejich sídla byly vytipovány Litoměřice, Hradec Králové, Plzeň a České Budějovice. Zatímco první dvě jmenované diecéze vznikly v polovině 17. století, další dvě si na svůj vznik musely poměrně dlouho počkat - České Budějovice do roku 1785 a Plzeň do roku 1993. V Litoměřicích tak sídlí třetí nejstarší existující biskupství v České republice po Praze (973) a Olomouci (1063), neboť litomyšlské biskupství vzniklé roku 1344 v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství zaniklo za husitských válek.

Litoměřické biskupství bylo založeno bulou papeže Alexandra VII. Primitiva illa Ecclesia ze dne 3. července 1655. Definitivní hranice diecéze byly stanoveny po dohodě s pražským arcibiskupem Arnoštem Vojtěchem kardinálem Harrachem až na počátku následujícího roku, přičemž se shodovaly s tehdejším litoměřickým krajem (s výjimkami farností Světec a Kozly, které zůstaly pod jurisdikcí pražského arcibiskupa), jenž tehdy zaujímal přibližně území okresů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, severní části okresu Litoměřice a západní části okresu Česká Lípa. K rozšíření diecéze o žatecký a (mlado)boleslavský kraj, tedy v podstatě na dnešní rozlohu, došlo až v roce 1784. Prvním litoměřickým biskupem byl rovněž 3. července 1655 jmenován a stejného dne v Římě konsekrován tehdejší probošt litoměřické kapituly Maxmilián Rudolf Schleinitz, který pak v čele nové diecéze stál dalších 20 let.