4. neděle postní – radostná

Dominik Faustus 18.března 2023

Do 4. neděle postní, která se nazývá podle vstupní antifony “radostná”, jsme letos vstoupili 1. nedělními nešporami 18. března. Fotogalerie z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích z letošní 4. neděle postní. Mši svaté předcházela křížová cesta a na závěr se přítomní pomodlili ke sv. Josefovi.

Sobota 18. března 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: Alena Knobová a Jitka Kindlová