4. Tříkrálový koncert v Domově na Dómském pahorku

Milena Davídková 11.ledna 2019

V pátek 11. ledna 2019 se od 17 hodin konal v Domově na Dómském pahorku, o který se stará Farní charita Litoměřice, v pořadí 4. Tříkrálový koncert, při němž vystoupili žáci Základní umělecké školy Litoměřice. Akce se konala pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, starosty města Litoměřic pana Mgr. Ladislava Chlupáče a ředitelky ZUŠ Mgr. Dominiky Valuškové. Při tomto benefičním koncertu vystoupili: Jakub Hanč, Kristýna Horáková, Michal Žáček, Jana Antolčíková, dipl. um., kteří provedli dílo F. J. Haydna: Nebesa promlouvají. Dále na violoncello zahrála Marie Puldová, která s doprovodem Jany Knotte a Marie Landové představila dílo E. Elgara: Stalut d`Amour. Kristýna Kirschnerová na klavír zahrála od J. Procházky: V zahrádce a Lota Příhodová, rovněž na klavír zahrála dílo B. Berra: Severská píseň. Na akordeon zahrál Josef Kindl, pod vedením Heleny Šarochové dílo M. Novotného: Happy Foxtrot. Christo Brambaški a Marie Landová na dva klavíry zahráli E. Becucciho dílo: Mazurka. Martin Háva provedl na klasickou kytaru dílo P. Mc. Cartneyho arr. M. Bierscheng: Yesterday a Scarborough Fair. Klára Olivová zahrála na klavír hudbu z filmu: La La Land. Zuzana Tlapáková, Aneta Krečová, Jan Neužil a Šimon Fröhlich, jako soubor zobcových fléten a fagotu pod vedením Jana Neužila zahráli skladbu M. Praetoriuse: Bransle de la Reine. Monika Prahová na příčnou flétnu, pod vedením Ivany Krmíčkové a Marie Landové, zahrála dílo R. Valentineho: Sonata G dur - Adagio, Allegro. Markéta Černá na violoncello, pod vedením Jany Knotte a Marie Landové provedla F. Goltermannovo: Nocturno. Šimon Fröhlich, pod vedením Jana Neužila, dipl. um. a Jitky Neužilové zahrál dílo B. Marcella: Sonata pro fagot a b.c. - I. Adagio, II. Allegro. Jakub Hanč na klavír, pod vedením Dagmar Chyňavové představil Fibichovo dílo: Z hor. Na zobcovou flétnu zahrála Aneta Krejčová, pod vedením Jana Neužila, dipl. um., Jany Neužilové a Markéty Černé dílo B. Marcella: Sonata d-moll - I. Adagio, II. Allegro.
Koncertu byli přítomni: litoměřický starosta a senátor Ladislav Chlupáč, generální vikář Mons. Martin Davídek, ředitelka Diecézní charity paní Růžena Kafková, prezident Diecézní charity kanovník Józef Szeliga a mnoho dalších významných hostů. 

11. ledna 2019, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Martin Davídek

Foto: M. Zimmer