40 let kněžské služby diecézního biskupa Jana Baxanta

Jana Michálková 27.června 2013

mše svatá u příležitosti 40 let od kněžského svěcení litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, setkání se zaměstnanci biskupské kurie, 27. června 2013, kaple sv. Vavřince, biskupská rezidence, Litoměřice