41. diecézní setkání mládeže Litoměřice

Jana Michálková 11.března 2010

41. diecézní setkání mládeže Litoměřice41. diecézní setkání mládeže se bude konat v Litoměřicích ve dnech 26. – 27. března 2010. Tématem tohoto setkání mládeže s biskupem, které se pravidelně koná před Květnou nedělí, je motto 25. světového dne mládeže (28. března 2010) „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život? (Mk 10,17).

 

Program:

 

Pátek 26. března

Diecézní dům kardinála Trochty, Komenského 4,  Litoměřice

18.00 mše svatá

20.00 křížová cesta na Radobýl & akční hra z Radobýlu

23.00 zamykání domu

 

Sobota 27. března

Kino MÁJ, Sovova 4, Litoměřice

9.00 začátek

Přivítáme našeho otce biskupa Jana Baxanta a P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., který promluví na téma letošního Světového dne mládeže. Zahrajeme si hru 7w.

12.50 závěr programu v kině a přesun do DDKT

13.00 oběd v DDKT

13.45 skupinky v DDKT

 

1. Co budeme dělat po smrti?

O nebi, očistci, pekle a soudech čili o eschatologii

P. Vítek Audy

 

2. Poutník architektem - architekt poutníkem

Filip Landa

 

3. Je mi 20 a žiju v klášteře. Co dál?

Martin Blecha

 

4. Chcete navštívit hospic?

Eliška Taitlová

 

5. Art-work

Petr Mikuš, Dáša Pelcová

 

6. Sport - fotbal

Pepa Tahotný

 

Tichá adorace

Svátost smíření

Služba naslouchajícího ucha

 

15.00 přesun do katedrály

15.30 pontifikální mše svatá v katedrále Svatého Štěpána

17.00 poděkování a závěr

 

Informace:

DCM - Petra Přenosilová, e-mail: dcm@dltm.cz, mobil: 731 402 534, www.litomerice.signaly.cz

 

Příloha  41.DSM_plakát.jpg