42. diecézní setkání mládeže aneb pokračování pěší pouti mládeže

Marie Koscelníková 4.října 2010

42. diecézní setkání mládeže aneb pokračování pěší pouti mládežeSetkání mládeže proběhne ve dnech 8. – 10. 10. 2010. Mladí lidé budou procházet částí postiženého území z Raspenavy do Heřmanic. V Heřmanicích vztyčí kříž na místě budoucí hřbitovní kaple.

 

V této obci, která je jednou z nejvíce postižených, se v sobotu večer bude konat diecézní ples mládeže, na který jsou zváni všichni místní obyvatelé. Setkání bude zakončeno nedělní mší svatou v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě.

 

Program:

PÁTEK 8.10. 2010 - LIBEREC

18.00 farní mše svatá v arciděkanském kostele

19.00 misie (arciděkanský kostel)

21.00 přivítání, informace, večeře

 

SOBOTA 9.10. 2010 - RASPENAVA, HEŘMANICE, FRÝDLANT

7.00 snídaně

8.00 odchod na nádraží

8.30 vlak do Raspenavy

9.00 příjezd do Raspenavy

10.00 program v kostele (pozdrav starosty, hudba, projekce, požehnání na cestu a pro Raspenavu)

11.00 začátek putování

12.00 Anděl Páně a oběd

14.00 Heřmanice - vztyčení kříže, pozdrav starosty, požehnání kříže a modlitba za obec, občerstvení

15.00 cesta do Frýdlantu

16.30 příprava na ples

18.00 mše svatá celebrovaná Mons. Janem Baxantem

19.30 odjezd autobusu na ples

20.00 X. ples mládeže a občanů Heřmanic

hraje kapela ORION, bohatá tombola, večeře, program

01.00 konec plesu

01.15 odjezd autobusu do Frýdlatu

 

NEDĚLE 10.10. 2010 - FRÝDLANT

9.00 farní mše svatá ve Frýdlantě

10.30 agapé a závěr setkání

 

S sebou: spacák, karimatku, společenský oděv

Další informace: dcm@dltm.cz, mob.: 731 402 534 (Mgr. Petra Přenosilová), www.litomerice.signaly.cz