43. diecézní setkání mládeže Litoměřice

Jana Michálková 11.března 2011

43. diecézní setkání mládeže LitoměřiceDiecézní centrum pro mládež pořádá 43. diecézní setkání mládeže, které se bude konat v Litoměřicích ve dnech 15. - 16. dubna 2011. Jeho mottem jsou slova z Písma „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (Kol 2,7).

Program setkání bude zahájen v pátek 15. dubna v 18 hodin mší svatou v kapli Domu kardinála Trochty v Litoměřicích. V 19.30 hodin se účastníci setkání vydají na křížovou cestu na vrch Radobýl.

V sobotu 16. dubna bude diecézní setkání mládeže probíhat v místním kině Máj. Program bude zahájen v 9.30 hodin, jeho hlavním hostem bude Pavel Fischer, nositel řádu svatého Karla a řádu Čestné legie. Pavel Fischer je vrchním ředitelem sekce bezpečnostně-multilaterální Ministerstva zahraničních věcí ČR. V minulých letech byl osobním sekretářem biskupa Františka Lobkowicze, ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky a působil jako velvyslanec ČR ve Francii a Monaku.

Po odpoledním programu bude následovat pontifikální mše svatá v katedrále sv. Štěpána. Začíná v 15.30 hodin.

 

Program:

Pátek 15. 4. 2011, DDKT, Komenského 4

od 16.00 příjezd

18.00 - mše svatá v kapli DDKT

19.00 - večeře

19.30 - křížová cesta na Radobýl - cestou zpět hra

 

Sobota 16. 4. 2011, kino Máj, Sovova 4

9.00 - diecézní kapela VíBůh

9.30 - zahájení programu (hlavním hostem je Pavel Fischer)

13.00 - oběd

13.45 - skupinky (v tomto čase bude možné přistoupit ke svátosti smíření či využít služby naslouchajícího ucha)

15.00 - přesun do katedrály

15.30 - pontifikální mše svatá v katedrále sv. Štěpána

17.00 - poděkování a závěr

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Přenosilová, referentka DCM (dcm@dltm.cz).

Plakát.png