44. diecézní setkání mládeže v Doksanech

Marie Koscelníková 12.října 2011

44. diecézní setkání mládeže v Doksanech Ve dnech 8. – 9. října proběhlo 44. diecézní setkání mládeže v Doksanech a zároveň 11. reprezentační ples.

 

Sobotní program začal v kostele Narození Panny Marie společným ohlédnutím za Světovým setkáním v Madridu. Prezentaci fotografií prokládaly vstupy přímých účastníků setkání, kteří ostatním sdělovali své zážitky z pobytu ve Španělsku. Dokázali nevšedním sdělením svých dojmů poukázat na výjimečnost světového setkání se Svatým otcem a dalšími mladými křesťany.

Místo diecézního setkání nabízelo téma dalšího programu. Pásmo slova a písní v provedení skupiny děvčat s Magdalenou Šobáňovou a Annou Hylmarovou představilo sv. Anežku Českou, která krátkou dobu pobývala v doksanském klášteře u sester premonstrátek.

Po objektu kláštera a parku přítomnou mládež doprovodil místní administrátor P. Adrián Zemek O.Praem., který zároveň přiblížil historii i současnost tohoto objektu.

Odpolední program pokračoval v daném tématu. Mladí měli možnost se blíže seznámit s premonstrátskou spiritualitou. O své životní praxi hovořili P. Zachariáš Kristek O.Praem. z pohledu kněze řeholníka, sestra Augustina z pohledu řeholnice a z pohledu laika Magdalena Šobáňová.

Mši svatou v závěru programu v kostele Narození Panny Marie celebroval biskup litoměřický Jan Baxant.

Podzimní 44. diecézní setkání bylo ukončeno 11. reprezentačním plesem v Brozanech nad Ohří.

V neděli 9. října 2011 se na úplný závěr 44. diecézního setkání mládeže v Doksanech přítomní zúčastnili mše svaté s místními farníky.