45. diecézní setkání mládeže Litoměřice

Jana Michálková 30.března 2012

45. diecézní setkání mládeže LitoměřiceDiecézní setkání mládeže bude probíhat ve dnech 30. až 31. března 2012 v Litoměřicích. Mottem setkání je úryvek z Písma zvolený Benediktem XVI.: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4).

 

Program setkání:

Pátek 30. března (Diecézní dům kardinála Trochty, Komenského 4)
od 16.00 hodin příjezd

18.00 hodin - mše svatá

19.00 hodin - večeře

20.00 hodin - křížová cesta

 

Sobota 31. března (Kino Máj, Sovova ulice)

9.00 hodin - zahájení
Pozdrav Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa. Hlavní hosté programu: P. Paul Mutume a MUDr. Veronika Jakubčiaková, vyprávění o prožívání radosti v Ugandě, o možnostech dobrovolnictví a o projektech neziskové organizace Shalom for Uganda...

12.00 hodin - oběd

13.00 hodin - koncert slovenské kapely Križiaci

15.30 hodin - mše svatá s biskupem Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána

 

Plakát 45. DSM Litoměřice.pdf