45. diecézní setkání mládeže Litoměřice

Hana Klára Němečková 3.dubna 2012

45. diecézní setkání mládeže Litoměřice45. setkání mládeže litoměřické diecéze se konalo ve dnech 30.-31. března 2012 v Litoměřicích. Jeho letošním mottem bylo „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4). Mládež tradičně pozdravil biskup Jan Baxant, který také sloužil závěrečnou mši v katedrále.

 

 

Setkání probíhalo od pátečního večera do sobotního odpoledne v Diecézním domě kardinála Trochty a kině Máj. Připravilo je Diecézní centrum pro mládež a animátoři. Neslo se v duchu radosti, podle motta zvoleného pro letošní světové dny mládeže Benediktem XVI. O hudební doprovod se postarala kapela VíBůh. Úvodní kázání měl během páteční mše svaté v DDKT P. Jožka Kadlic.  Po večeři následovala dobrodružná několikahodinová křížová cesta nocí ke kříži u loretánské kaple nad Litoměřicemi, zorganizovaná mladoboleslavskými středoškoláky.

Sobotní program se konal již tradičně v kině Máj. Provázeli jím moderátoři Katka Habartová a Josef Vičar. Mluvené slovo prokládali scénkami a projekcí krátkých filmů - grotesek natočených mládeží. Slovo na den měl P. Pavel Andrš z Hejnic. Připomněl Pannu Marii jako vzor vnitřní radosti, která se rozdává.  Biskup Jan Baxant hovořil o mezigenerační solidaritě. Pozval přítomné mladé k objevování radosti v bytí pro druhé lidi, zejména pro ty starší, na které se zapomíná. „Radujte se - to není výzva k zábavě, ale abychom dělali něco pro druhé i za cenu sebezáporu, řekl.

Významným bodem programu bylo audiovizuální zpracování Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže v podání animátorů a P. Vladimíra Nováka. Uveďme alespoň část závěru poselství: „Drazí přátelé, na závěr bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste se stali misionáři radosti. Nemůžeme být šťastní, pokud nejsou šťastní i ti druzí. Radost musí být sdílená. Jděte a vyprávějte ostatním mladým o vaší radosti, o tom, že jste nalezli ten cenný poklad, jímž je sám Ježíš. Radost z víry si nemůžeme nechávat pro sebe; aby v nás mohla zůstat, musíme ji dávat dál. Svatý Jan říká: „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství... Toto píšeme, aby naše radost byla úplná. (1 Jan 1, 3-4)

Na téma prožívání radosti v Ugandě přednášel P. Paul Mutume spolu s MUDr. Veronikou Jakubčiakovou, která působila v Ugandě půl roku. Následoval koncert slovenské gospelové skupiny Križiaci (název podle jejich původního projektu Krížovej cesty nenarodených detí).

Závěrečnou mši svatou v katedrále sloužil otec biskup. Hodinu před ní bylo možné přistoupit ke svátosti smíření.

V porovnání s předchozími roky se letošní diecézní setkání mládeže trochu „omladilo, jak poukázala sestra Markéta z Jiřetína pod Jedlovou. Například žákyně deváté třídy Anička je katechumenka, křest přijme již za pár dnů - o Velikonocích. Na setkání do Litoměřic ji spolu s bratrem a kamarády Pavlínkou a Janem přivezl jejich pan farář z Hejnic. Řekla nám, že si svoji víru musela vybojovat. A že se zde poprvé setkala s takovým množstvím stejně věřících vrstevníků (bylo jich kolem 170).

Přejeme jí a všem mladým, aby se stali tím, kým jsou, a zapálili svět Boží radostí.