45 poštovních holubic vzlétlo z Dómského náměstí

Milena Davídková 25.května 2019

V sobotu 25. května 2019 v 11 hodin vzlétlo z litoměřického Dómského náměstí 45 holubic, které přivezli poutníci z Francovy Lhoty. Připomněli tak 45. výročí úmrtí svého slavného rodáka a 17. sídelního litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty. Pouť pokračovala mší svatou v Diecézním domě kardinála Trochty, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Po obědě v Biskupském pivovaru se poutníci z Francovy Lhoty odebrali na litoměřický městský hřbitov, kde se pomodlili za pana kardinála, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice a všechny, kdo jsou na litoměřickém hřbitově pochováni. Poutníci předali generálními vikáři také materiály týkající se dalších různých aktivit spojených s památkou na Štěpána kardinála Trochtu. Poté se poutníci vrátili na Valašsko, odkud pochází, a kam by se již mělo vrátit všech 45 vypuštěných poštovních holubic.

25. května 2019, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Martin Davídek