46. setkání mládeže v Ústí nad Labem

Hana Klára Němečková 15.října 2012

46. setkání mládeže v Ústí nad LabemVe dnech 13. – 14. října 2012 se v Ústí nad Labem uskutečnilo 46. diecézní setkání mládeže, jehož hlavním tématem byl právě zahájený Rok víry. Zúčastnilo se ho kolem 130 mladých, které doprovázelo sedm kněží.

 

Sobotní dopolední program se odehrál v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Provázeli jím Kateřina Habartová, Josef Vičar a Václav Šebesta. Úvodní slovo R.D. Mgr. Radka Jurnečky vycházelo z Božího slova: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. (Žid 11, 1) Zaznělo v něm mimo jiné, že by každý měl mít svoji vlastní definici víry, ale všechny tyto definice by se měly shodovat ve slově vztah - osobní vztah k Bohu, který je podstatný pro to, abychom se „stali těmi, kdo jsou ochotní víru šířit. Po prezentaci věnované 14 pražským mučedníkům a malém ohlédnutí za letošním celostátním setkáním mládeže ve Žďáru nad Sázavou přiblížil ústecký arciděkan Miroslav Šimáček mladým význam Roku víry. Poukázal na napětí ve světě, krizi víry, záměry papeže Benedikta XIV. i význam Druhého vatikánského koncilu. Podtrhl, že Rok víry „není jen pro nás, ale že „křesťan má svítit druhým tím, jak opravdově žije svoji víru, která se „musí projevovat láskou k Bohu a bližním. Vstup mladých z Hnutí Světlo - Život s pantomimou a svědectvím o obrácení byl pozvánkou k růstu ve víře a k tvořivé účasti na nové evangelizaci. Závěrečným bodem dopoledního programu bylo svědectví Jany Sieberové - zakladatelky Centra domácí hospicové péče v Hořicích - o osobní cestě k Bohu, přijetí křtu, vzniku jediné domácí hospicové v ČR a Božím díle v hospicovém hnutí. Následoval prostor pro dotazy.

Odpoledne si mladí mohli vybrat z nabídky různých aktivit (vycházky do okolí, představení hnutí Světlo - Život, přednáška Věda a víra, tichá adorace Nejsvětější svátosti). Program vyvrcholil mší svatou. Hlavním celebrantem byl R.D. Mgr. Josef Kadlic, vedoucí Diecézního centra pro mládež a Interdiecézního centra života mládeže Křižovatka Příchovice. „Rok víry byl vyhlášen proto, že svět je v krizi víry, uvedl v homilii. Krize víry spočívá především v individualismu, jakémsi novém náboženství založeném na neschopnosti člověka dát ve svém životě místo Bohu. Závěr homilie patřil Panně Marii, „té, která uvěřila. Právě u ní si máme „vyprosit takovou víru, abychom byli s Bohem spojeni vždy, ne jen když se nám to hodí. Koncelebrovali J.M. can. Rudolf Repka, J.M. can. Miroslav Šimáček, R.D. Radek Jurnečka, R.D. Kamil Škoda, P. Jan Hurník SDB a P. Jan Rajlich OP.

Od 19.00 hodin probíhal v Domu kultury 12. ples mládeže, kterého se zúčastnilo 60 mladých.

46. diecézní setkání mládeže bylo zakončeno nedělní mší svatou od 10.30 hodin, jejímž hlavním celebrantem byl arciděkan Miroslav Šimáček. V homilii v návaznosti na evangelium (Mk 10, 17 - 30) doporučil mladým list papeže Jana Pavla II. z roku 1985 adresovaný mládeži, který komentuje právě případ bohatého mladíka.

Během setkání uslyšela mládež pozvánky na následující akce:

  • Světové dny mládeže 23. - 28. 7. 2013 (Rio de Janeiro) - přihlášky do 31. ledna 2013
  • Podzimní prázdniny 25. - 28. 10. 2012 (Křižovatka Příchovice)
  • Brigáda v lese 10. 11. 2012 (Křižovatka Příchovice)
  • Výtvarný víkend 16. - 18. 11. 2012 (Křižovatka Příchovice)
  • Teen víkend - advent 7. - 9. 12. 2012 (Křižovatka Příchovice)
  • Silvestr 26. 12. 2012 - 1. 1. 2013 (Křižovatka Příchovice)
  • Animátorský kurz říjen 2013
  • Jarní diecézní setkání mládeže 22. - 23. 3. 2013
  • Víkendová oáza hnutí Světlo - Život 23. - 25. 11. 2012 (Slaný)

Setkání mládeže litoměřické diecéze pořádá dvakrát ročně diecézní centrum pro mládež ve spolupráci s občanským sdružením Matěj. Na organizaci tohoto setkání se podílelo třicet dobrovolníků, zejména z farnosti Ústí nad Labem a společenství mládeže z Mladé Boleslavi. Hudební doprovod zajišťuje liberecká skupina VíBůh pod taktovkou Anny Hylmarové.

Foto: Jan Hudáč