47. diecézní setkání mládeže

Hana Klára Němečková 25.března 2013

47. diecézní setkání mládeže, litoměřický biskup Jan Baxant, modlitba křížové cesty, mše sv. s předáváním cyrilometodějských křížků, 22. - 23. března 2013, Diecézní dům kardinála Trochty, Kino Máj, děkanský kostel Všech svatých, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice