49. diecézní setkání mládeže

Mgr. Petra Přenosilová, Diecézní centrum pro mládež 18.dubna 2014

49. diecézní setkání mládeže49. diecézní setkání mládeže se konalo v Litoměřicích 11. - 12. dubna 2014. Mottem setkání byla slova vybraná papežem Františkem pro 29. světový den mládeže: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Mt 5,3).

 

Setkání mládeže bylo zahájeno v pátek mší svatou v kapli Diecézního domu kardinála Trochty, po které následoval muzikál Tarsan v podání divadelního souboru Spojené farnosti v sále Základní školy Boženy Němcové.

V sobotu mládež litoměřické diecéze přivítal otec biskup Jan Baxant a provedl ji poselstvím papeže Františka k letošnímu SDM. Jak žít chudobu ducha? Na tuto otázku postupně odpovídali hosté programu - kněz P. Jaroslav Brož, maminka tří dětí Dana Bednářová a manažer Martin Klodner.

Po obědě v DDKT následovala kající bohoslužba s adorací. Během ní mohli mladí lidé přistoupit ke svátosti smíření a poprosit o přímluvnou modlitbu. Na závěr bohoslužby byla požehnána brožurka Jesus Inside - modlitební knížka mládeže litoměřické diecéze, kterou si účastníci odvezli jako dárek ze setkání.

Setkání vyvrcholilo pontifikální mší svatou s formulářem za rodiny v katedrále svatého Štěpána, při které koncelebrovalo 20 kněží a zúčastnilo se jí zhruba 150 mladých lidí.

Celé setkání doprovázela kapela Kapři pod vedením sbormistryně Jitky Rosypalové.

 

Více informací uvedeme v květnovém čísle diecézního časopisu Zdislava (4/2014).