5. ročník výtvarné soutěže V srdci paní Zdislavy

Milena Davídková 14.ledna 2020

Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy
V. ročník soutěže 

800 LET SVATÉ ZDISLAVY

Vlastností světců je, že postupem času neupadají v zapomenutí, ale naopak povědomí o nich, i jejich vliv roste. Tak je tomu i u sv. Zdislavy z Lemberka. Prožila na severu Čech jen asi 15 let, zemřela velmi mladá, a přesto se na ni nezapomnělo. Věhlas sv. Zdislavy roste, a to nejen u nás v naší vlasti, ale též v zahraničí a dokonce i na jiných kontinentech.

Je to tím, že tzv. druhý život svatých (ten po smrti) je bohatší, než život první (pozemský). Paní Zdislava z Lemberka žila heroickou obětavou láskou – ke své rodině, vůči chudým, nemocným a jinak potřebným. Když mladá, možná vyčerpáním, zemřela (4. 1. 1252) byla to pro všechny velká rána. Lidé začali chodit k jejímu hrobu a prosili o její přímluvu u Boha. Mnoho proseb bylo vyslyšeno. Počet zázraků u Zdislavina hrobu násobně převýšil ty, které zmiňuje Dalimilova kronika. Poutníci putují k hrobu sv. Zdislavy dodnes a odcházejí velmi posíleni a často i vyslyšeni. To přispívá ke Zdislavině cti a oslavě. Hlavně však je oslaven Bůh, který zůstává první příčinou všech znamení i uzdravení.

Začínáme slavit Zdislavské jubileum – 800 let od jejího narození. Je to krásná příležitost poděkovat sv. Zdislavě za pomoc, kterou prokazuje již téměř osm století. Sv. Zdislava je oslavena v nebi, ale zároveň nás doprovází tady na zemi. Její krása, dobrota a láska trvají.

JAK se můžete zúčastnit?

Milí rodiče, učitelé a vychovatelé,
seznamte se s životním příběhem svaté Zdislavy, který Vám zde předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování.

Téma: 800 let svaté Zdislavy

Formát: čtvrtka, karton, papír  max. A3
Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)
Práci prosím označte: jméno a věk dítěte (důležité!), adresa domů nebo do školy, e-mail (kam můžeme poslat pozvání na vernisáž a vyhlášení výsledků – důležité!).

Kategorie:
5 – 8 let
9 – 12 let
13 – 15 let

Práce posílejte do 31. ledna 2020 na adresu:

Klášter dominikánů
Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí
Obálku označte: V srdci paní Zdislavy

Hodnotící komise:
Pavel Maria Mayer OP/ strážce hrobu sv. Zdislavy
Barbora Spalová/ Centrum Svaté Zdislavy
MgA. Soňa Třeštíková/ výtvarnice Nový Bor
Honza Volf/ malíř a básník Praha
Markéta Váchalová Vojtíšková/ učitelka ZUŠ Jablonné v Podještědí

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 1. května 2020 na vernisáži výstavy v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí. Výtvarné práce budou vystaveny do 31. července 2020.

Záštitu převzali:
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
Fr. P. Lect. Lukáš Fošum OP, provinciál dominikánů
Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí
 

94877

Plakátek ke stažení: 1. strana, 2. strana

Zdroj a bližší informace najdete na webu Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí